Pozyskiwanie energii cieplnej nie musi bazować tylko i wyłącznie na tradycyjnych źródłach energii. Aktualnie coraz większym zainteresowaniem cieszą się OZE – odnawialne źródła energii, z…
solary
Ten temat pojawia się coraz częściej. W Polsce w 2017 roku było już ponad 27 tysięcy mikroinstalacji fotowoltaicznych, choć jeszcze w 2013 roku istniało ich…
solary